Lepaan oppilaskunta

Lepaan oppilaskunta on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka koostuu Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Lepaan kampuksen opiskelijoista. Oppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsentensä etujärjestönä sekä edistää ja valvoa oppilaitoksessa opiskelevien yleisiä ja yhteisiä etuja, erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittisia asioita. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenistölleen vapaa-ajan toimintaa, johon myös kaikki kampuksella opiskelevat ovat tervetulleita.

Lisäksi se toimii opiskelijoiden yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin ja valtakunnallisiin opiskelijajärjestöihin, kehittää opetuksen ja opiskelun sisältöä sekä valvoo ja edistää opiskelijoiden oikeusturvaa.

Lepaan oppilaskunta on perustettu vuonna 1913 ja täytti vuonna 2023 110 vuotta! Oppilaskunta perustettiin nimellä Lepaan Puutarhaopiston Toveriliitto. Myöhemmin nimi on muuttunut nykyiseksi Lepaan Oppilaskunnaksi.

Lepaan oppilaskunta on HAMKO:n kumppanijäsen.